Nieuwe medewerkster

Vanaf 1 maart j.l. wordt ons team ondersteund door Jessie Derikx. Zij vervult  bij ons de functie van  dierenartsassistente. Na haar inwerkperiode  gaat zij o.a. de administratie doen en wordt zij een belangrijk aanspreekpunt voor onze praktijk. Jessie is door haar werk in het ziekenhuis bekend met de medische wereld. Ook heeft zij een eigen paard en begrijpt daardoor wat er leeft bij de klanten. We zijn heel blij dat ze ons komt ondersteunen en wensen haar veel plezier in de toekomst.

Team Paardenpraktijk de Peelkant